Para lukostřelba a klasifikace

 

Para lukostřelba je otevřena sportovcům s tělesným postižením, kteří mohou střílet, pokud to potřebují,  s asistenčními pomůckami, povolenými podle klasifikačních pravidel.

Soutěže v para lukostřelbě, které zahrnují několik klasifikačních kategorií, jsou součástí Paralmypijských her.První šampionát pro lukostřelce s tělesným handicapem se odehrál ve Stoke Madeville (Velká Británie) v roce 1948 v nemocnici pro válečné veterány. Během několika let se her ve Stoke Mandeville účastnili i sportovci z dalších zemí a hry se staly předchůdcem Paralympijských her.  Když probíhaly první Paralympijské hry roku 1960 v Říme, lukostřelba byla součástí programu a je tedy paralympijským sportem již od začátku.

Mezinárodně byla para lukostřelba organizována Mezinárodním paralympijským výborem až do roku 2009, kdy byla odpovědnost za vedení, pravidla a propagaci předána Světové lukostřelecké federaci (World Archery). Za stálé spolupráce s Mezinárodním paralymijským výborem, propaguje Světová lukostřelecká federace para lukostřelbu světově, kontinentálně i národně.

KLASIFIKACE

Para lukostřelec si může požádat o mezinárodní klasifikaci prostřednictvím své národní federace. Zdravotní klasifikace v lukostřelbě nemusí automaticky umožnit lukostřelci soutěžit v para lukostřelbě, pokud jeho zdravotní handicap  není dostatečný, ale může mu umožnit využití asistenčních pomůcek při běžných soutěžích lukostřelby.

Para lukostřelecké soutěže jsou v současnosti vypisovány pro kategorie open, W1 a zrakově postižení. Pouze díky zdravotní klasifikaci je rozděleno, ve které soutěži může lukostřelec závodit, jelikož jsou mezi nimi rozdíly.

OPEN

Sportovci mohou mít postižení dolních končetin a používat ke střelbě vozík nebo střílet ze židle i bez ní. V kategorii open je možné střílet divizi reflexních luků nebo kladkových luků. Obě divize jsou součástí Paralympijských her.

W1

Sportovci musejí mít postižení alespoň 3 končetin a trupu. Tito sportovci stříli z vozíku reflexním (velmi ojediněle) nebo upraveným kladkovým lukem podle standardních pravidel. V této kategorii není rozdělení do dvou divizí (reflexní luk, kladkový luk).  Kategorie W1 má soutěže v programu Paralympijských her.

ZRAKOvě postižení V1, V2/3

sportovci mohou mít také zrakové postižení. Kategorie V1 jsou sportovci nevidomí, kteří při střílení musí mít ještě zakryté oči nepropustnými brýlemi nebo rouškou. Všech tři kategorie využivají speciální dotykový stojan, který jim pomáhá s mířením a asistenta, který pomáhá s naváděním na střeleckou metu, mířením, bezpoečností a zaznamenáním skóre. Tato kategorie zatím není v programu Paralympijských her.

naši partneři